Mizaç Nedir?

Mizaç Nedir?

Kelime manası yaratılış, huy, tabiat, karakter anlamına gelen mizacın bir diğer anlamı da insan vücudunun fizyolojik yapısı, sağlıktır. Asırlar evvel yaşamış dünyaca ünlü Müslüman hekim İbn-i Sina’nın formülize ettiği ilmi mizaç, günümüzde hem kişinin karakterinin tespit edilmesinde hem de insan vücudunun fizyolojik yapısını tanımada çok önemli bir metotdur. Dört unsur bir çok inanışta maddenin dört halini temsil eder. Bunlar hava, su, toprak ve ateştir. Bu unsurlar doğada, canlı cansız varlıklarda bulunduğu gibi insan vücudunda da bulunmaktadır ve vücudun maddi yapısını oluşturmaktadır. Her unsurun bir özelliği vardır, örneğin ateş; dört unsurun içinde etkin olan iki unsurdan biridir, diğer unsurları aydınlatır ve ısıtır. Dört unsurdan tartılamaz olanıdır. Hava; ateş gibi etkindir. Toprak ve suya oranla en az maddi olanı ve algılanamaz olanıdır. Işığı geçirmede sudan daha geçirgendir. Su; pasif ve dişi niteliğe sahiptir, bulunduğu ortamın şeklini alır. Toprak’ta su gibi pasif ve dişil nitelikte olup dört unsurdan en yoğun, katı ve sabit olanıdır. Dört unsurun tamamı da insan vücudunda bulunur. Yoğunlukları, nicelikleri kişiden kişiye değişir. Bu dört unsurun dışında bir unsur daha vardır, onu da ruh olarak tanımlayabiliriz. Teorik olarak bu dört unsurun insan vücudunda dengede olması gerekmektedir. Anatomide her organında bir mizacı vardır, sadece canlılar değil, cansız varlıklarda bir mizaca sahiptir. Yediğimiz gıdalar, hayvanlar, bitkiler, taşlar vb bir çok cematatın ayrı ayrı mizaçları vardır. Asıl olan insan yaşantısında bu dengeyi yakalayabilmektir.

Kaç Çeşit Mizaç Vardır?

Dört çeşit temel mizaç vardır. Ateşin karşılığı Safra mizacı, Havanın karşılığı Kan mizacı, Suyun karşılığı Balgam Mizacı ve Toprağın karşılığı Sovda mizacıdır. Her mizacın kendine has bir özelliği vardır.

Mizaçlar Değişir mi?

Kişi, doğuştan gelen genetik (cibilli) bir mizaca sahiptir. Belirli bir yaşa kadar o mizaç üzerinden büyür, gelişir. Daha sonra çevresel etkenler, beslenme alışkanlıkları, coğrafi etmenler ve diğer dış etmenlerle dört unsurda değişiklikler meydana gelir. Soluduğumuz havanın, yediğimiz besinlerin, içtiğimiz suyun, konuştuğumuz kişilerin, duyduğumuz sözlerin, gördüğümüz olayların, kokladığımız kokuların bile mizaç üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri vardır. Bu dış etmenler kişinin mizacında zamanla değişikliklere neden olur. Örneğin önceleri sakin bir insan daha sonraları bu etmenlerden sebep daha asabi bir insan haline dönüşebilir. Bunun tam tersi de mümkündür.

Yediğimiz besinler kişiliğimizi etkiler mi?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi gıdalarında kendine has mizaçları vardır. Bu mizaçları soğuk, sıcak, ıslak ve kuru olarak ta tanımlayabiliriz. İnsan vücudunda bulunan unsurlardan hangisi baskın çıkmışsa yediğimiz besinleri de kendi mizacımızı bilerek tüketmemiz gerekmektedir.

Mizaçların Özellikleri Nelerdir?

Kan mizaçlı kişiler; fiziki özellikleri; yüzleri kırmızı veya kırmızıya yakındır, hafif kiloludur, vücut ısıları yüksektir, kişilik olarak uysal, çalışkan, duygulu, merhametli, cömert kimselerdir. İdari müdürlük ve yöneticilik vasıfları gelişmiştir. Kan mizaçlı kişilerde görülen hastalıklar, yine kana bağlı olarak kalp ve beyin krizi, yüksek tansiyon ve cilt hastalılarıdır.

Safra mizaçlı kişiler; fiziki özellikleri; zayıf, kuru bir yapıya sahiptirler. Yüksek vücut ısısı vardır. Bu mizaçtakiler kolay kolay hastalanmazlar ama hastalandıklarında tedaviye geç cevap verirler, yüz renkleri genelde sarıdır. Hızlı ve enerjiktirler, safravi mizaçtaki kimseler operasyonel işlerde iyidirler. Sık görülen hastalıkları, karaciğer ve cilt hastalıklarıdır.

Balgami mizaçlı kişiler; fiziken beyaz tenli ve kiloludurlar. Vücut ısıları düşüktür, kilolar vücutta yağ olarak kendini gösterir. Uysal, yavaş hareket eden, sistemli, disiplinli, dikkatli ama depresyona yatkın kimselerdir. Muhasebecilik vasıfları çok iyidir. Sık görülen rahatsızlıkları eklem ağrıları ve depresyondur.

Sovdavi mizaçlı kişiler; toprak unsurun karşılığıdır, vücut yapıları zayıftır, ten renkleri koyu ve gridir. Vücut ısıları düşüktür. İnatçı, vesvese sahibi, uyumsuz kimselerdir. Ciltleri kurudur. Kolay hastalanmazlar, tedaviye de çok zor cevap verirler. Hazım problemi ve depresyon sık görülen hastalıklarıdır. Sovdavi mizaçlı kimseler, dedektiflik, müfettişlik gibi mesleklere çok yatkındır.

Kişinin mizacı nasıl ortaya çıkarılır?

Görsel, işitsel ve dokunsal yöntemlerin yanında kişiye bazı sorular sorulur. Alınan cevaplar doğrultusunda kişinin mizacı ortaya çıkarılır. Dört unsurun kişideki dağılımına göre hangi unsurun baskın hangi unsurun zayıf kaldığı tespit edilir. O kişinin karakteristik özellikleri ortaya çıkarılır, kendisinde bulunan sorunlar, hastalıklar belirlenir.

Kişinin Mizacı Nasıl Dengelenir ? Sadece Yeme-İçmeyle mizaç dengeye gelir mi?

Örnek vermek gerekirse; mizacı soğuk ve ıslak olan bir kişinin (Balgami mizaç), aynı şekilde mizacı soğuk ve ıslak olan süt, yoğurt, beyaz peynir gibi gıdaları tüketmemesi gerekir. İbn-i Sina’nın sisteminde mizaçları zıddıyla dengelemek esastır, bu sebeple mizacı soğuk ve ıslak (Balgami) olan kimse, yine mizacı sıcak olan kuzu eti, bal, biber, baharat gibi besinler tüketmelidir.  Bu perhiz  kişinin mizacı dengeye gelene kadar devam eder. Uygulamanın en önemli ayağını oluşturan beslenme kişinin mizacını dengeye getirmek için tek başına yeterli değildir. Dört unsurdan artış ya da azalış gösterenleri dengeye getirmek için bir çok uygulama mevcuttur. Kişinin mizacına göre, hacamat, sülük terapisi, bitkilerle terapi, spor, masaj ve diğer tavsiyelerle kişinin mizacı dengeye getirilmeye çalışılır. Kişinin kısa sürede sonuç alabilmesi için kendisine çıkarılan perhize uyması gerekir, perhiz o kişiye 40 gün boyunca yasaklanan ve yenmesi tavsiye edilen besinlerdir. Uzman tarafından 15 gün bir kişi kontrol edilir, kendisindeki değişiklikler not edilir ve sonuca ulaşılır. Mizaç ilminin sağlık ayağında hastayı değil hastalığı iyileştirmek esastır.

Darüşşifa Sağlıklı Yaşam Merkezi ne tür hizmetler veriyor?

Darüşşifa Sağlıklı Yaşam Merkezi olarak; İstanbul Başakşehirde mizaçlar üzerinden sağlıklı yaşam danışmanlığı hizmeti vermekteyiz. Sağlık sorunları olan danışanlarımızın önce mizaç testiyle sorunları tespit edilir, daha sonra beslenme, hacamat, sülük, şifalı bitkiler, spor, masaj vb. uygulamalar tavsiye edilir. 40 günlük bir süre içerisinde danışanlarımız 2 kere kontrole çağrılır ve durumları izlenir. Bu yöntemle bugüne kadar kronik rahatsızlıkları olan bir çok danışanımız Allah (CC) izniyle şifa buldular.

 

 

Darüşşifa Sağlıklı Yaşam Merkezine en çok hangi rahatsızlık sebebiyle geliniyor?

En çok karşılaştığımız rahatsızlıklar; yüksek tansiyon, şeker, kolestrol, romatizmal sorunlar, bel boyun rahatsızlıkları, cilt problemleri, kansızlık, iştahsızlık, zayıflama-kilo alma-kilo verme, basur, sedef, ve özellikle sinir hastalıkları ve depresyon. Bu şikayetleri olan danışanlarımız mizaç testine girdiklerinde doğal olarak bir terapi olmuş oluyorlar ve kendilerini tanıyorlar. Kendileri ile yüzleşiyorlar.

İnsanlar mizacı nasıl öğrenebilirler ?

Darüşşifa sağlıklı yaşam merkezi olarak uzman kadromuzla İstanbul içinde ve dışında eğitimler düzenliyoruz. 36 saatlik eğitimler sonunda katılımcılar öğrendiklerinden sınava tabi tutuluyorlar ve sınavda başarılı olanlar sertifika alıyorlar. Eğitim duyurularımızı www.darussifa.org adresimizden takip edebilirler. Bizim amacımız mizacı Türkiye’de yaygınlaştırmak ve herkese bu ilmi öğretmek.

Kimler Bu Eğitimlere Katılabilir?            

Geleneksel tıbba ilgi duyan herkes eğitimlerimize katılabilir. Mizaç ilmi çok derin bir ilimdir. Sağlık dışında bir çok alanda da mizaç kullanılabilir. Mizacın bir özelliği de kişinin karakterini tanıma ve ortaya çıkarma olduğuna göre, doktorlar, psikologlar ve sağlık çalışanlarının yanında ev hanımlarından üst düzey yöneticilere, pazarlamacıdan reklamcıya, halkla ilişkilerden insan kaynaklarında çalışanlara kadar herkes bu eğitimlere katılmalıdır. Bir üst düzey yönetici, altında çalışanların mizacını biliyorsa kime nasıl davranacağını da çok iyi bilir, insan kaynakları müdürü, hangi işe hangi mizaçta personel istihdam etmesi gerektiğini bilirse, işyerindeki verimlilikte artmış olur. Bir doktor bu eğitimlere katılarak, hastasının mizacını bilirse ona vereceği tedavi yöntemlerinde de isabetli kararlar verir, bir ev hanımı mizaç eğitimini alarak aile içinde eşinin çocuklarının komşularının mizacını bilerek ona göre hareket eder, bu eğitime katılan herkes öncelikle kendisini keşfeder, mizaca göre beslenip mizaca göre hareket eder, hayatını kolaylaştırır. Kendisini, çevresini daha iyi analiz eder ve hayatında başarıyı yakalar.